Laboratorium technik femtosekundowych

You are here: O Laboratorium
en

O Laboratorium

Laboratorium Technik Femtosekundowych jest jednym z najmłodszych i najnowocześniej wyposażonych laboratoriów na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

W laboratorium prowadzone są prace badawcze nad metodami emisji i detekcji promieniowania terahercowego oraz własnościami optycznymi wielu materiałów, w szczególności polimerów oraz półprzewodników, o potencjalnych zastosowaniach w budowie urządzeń fotonicznych. W przypadku materiałów polimerowych prace poświęcone są przede wszystkim zjawiskom: elektrooptycznemu, fotochromowemu oraz absorpcji dwufotonowej. W przypadku półprzewodników badane są : dynamika rekombinacji nośników w zakresie 100 fs do 1 ns w tym pomiary czasu życia nośników w konfiguracji odbiciowej, pomiary fotoluminescencji czasowo-rozdzielczej za pomocą kamery smugowej. Dokonywane są pomiary rozdzielczości czasowej szybkich fotodetektorów LTG GaAs MSM oraz przełączników fotoprzewodzących. Stosowaną techniką pomiarową jest próbkowanie pola elektrycznego za pomoca kryształu elektrooptycznego (Electro Optics Sampling).


 

Katalog stron


Katalog stron

  |   top  |   następna »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Logowanie