Skład osobowy

Kierownik Laboratorium

Dr inż. Cezariusz Jastrzębski

 

Adiunkci

Dr inż. Anna Kozanecka-Szmigiel

Dr inż.  Krzysztof Świtkowski

 

Doktoranci

 mgr. inż. Jarosław Bomba