Laboratorium Technik Femtosekundowych

You are here: Home > Tematyka badawcza > Opis układów pomiarowych > Układ Spektroskopii THz-TDS
en

Układ  Spektroskopii THz-TDS

W Laboratorium Technik Femtosekundowych znajdują się, własnej konstrukcji, układ spektroskopii THz TDS. Bazuje on na generacji impulsów ps z powierzchni półprzewodnika InAs i detekcji dwóch rodzajów w zależności od konkretenego zastosowania układu THz TDS.

Promieniowanie terahercowe emitowane jest z powierzchni półprzewodnika InAs (typu p o domieszkowaniu ~1016/cm3).

Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za emisję promieniowana terahercowego w InAs jest efekt photo-Dembera.

Dokładny opis mechnizmu generacji promieniowana THz znajduje się m.in w artykule Malevich, V. L., Adomavičius, R., & Krotkus, A. (2008). THz emission from semiconductor surfaces. Comptes Rendus Physique9(2), 130-141.

Ponadto płytka InAs znajduje się w polu magnetycznym. Źródłem pola megnetycznego są dwa stałe magnesy neodymowe połączone obwodem magnetycznym. Między magnesami znajduej się szczelina 1 mm. Jest to konstrukcja wzorowana na publikacji :Antsygin, V.D. ; Lab. of Informational Opt., Inst. of Autom. & Electrometry, Novosibirsk, Russia

Pierwszym rodzajem detekcji jest detekcja za pomocą klucza fotoprzewodzącego z LTG GaAs (komercyjny detektor firmy TeraVIL) a drugim rodzajem detekcja elektrooptyczna w ZnTe. 

 

Nasz układ z detekcją na fotoprzewodzącym kluczu LTG GaAs charakteryzuje się stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 6000:1 i paśmie 1.5 THz (pojedynczy skan bez uśredniania, stała czasowa wzmacniacza homodynowego lock-in wynosi 100 ms)

 

 

Widmo FFT powyższego sygnału (4096 zero-padding - bez  żadnego okna FFT)

 

 

Wersja naszego układu z detekcja ZnTe charakteryzuje się słabszy stosunkiem sygnału do szumu, ale także nieco lepszym pasmem niż detekcja oprata na fotoprzewodnictwie

 

 Widmo sygnału z detekcją ZnTe

 

Ponadto w laboratorium znajduje się dodatkowy układ THz-TDS - goniometryczny na bazie komercyjnego detektora i emitera LTG GaAs (odpowiednio firmy BATOP i TeraVIL), używany przez zespół optyków Wydziału Fizyki PW.

 

 

« poprzednia  |   top  |   następna »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Logowanie